Trang chủ Thiết kế NT Thiết kế tuyến đường kênh thủy lợi TaPao
  • Tên dự án: Hoàn Chỉnh Kênh Và Làm Đường Bê Tông Hai Bên Bờ Kênh Thủy Lợi Tàpao Từ Ql 55 Đến Đt717 Đoạn Đi Qua Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao
  • Vị trí dự án: Thuộc Thôn 2, Xã Đồng Kho, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận.
  • Quy mô: L= 1.019m.
  • Công việc: Thiết kế bước TKBVTC

Mặt cắt ngang điển hình tuyến kênh và đường dọc 2 bên bờ kênh

 

Phối cảnh dự án