Trang chủ Thiết kế NT Thiết kế HTKT dự án KDC Hưng Mai
  • Tên dự án: Khu dân cư Hưng Mai
  • Vị trí dự án: Phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
  • Quy mô: Khoảng 16ha, dân số khoảng 2000 người.
  • Công việc: Thiết kế hạ tầng kỹ thuật bước TKBVTC

Mặt bằng kiến trúc cảnh quan KDC Hưng Mai